رویداد به پایان رسیده است!
پیشنهاد کارگاه ، دوره و هر برنامه ی آموزشی و پژوهشی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۲۰ بهمن ساعت ۰۸:۰۰

پیشنهاد کارگاه ، دوره و هر برنامه ی آموزشی و پژوهشی

  • رایگان
  • خرم آباد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: یک‌شنبه ۲۰ بهمن ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: خرم آباد دانشگاه لرستان