پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی انرژی‌های نو

شروع رویداد
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ ۱۲:۰۰
مکان رویدادشیراز
اضافه به تقویم
پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی انرژی‌های نو
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
-۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه صعتی شیراز برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی 

پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی انرژی‌های نو

چکیده

 

نگرانی‌های زیست محیطی‌ در ده‌های گذشته موجب گسترش انرژی‌های نو در جهان شده است. متغیر و عدم قطعی بودن توان خروجی واحد‌های انرژی نو دو مشکل باز دارنده در جهت افزایش به کارگیری این انرژی‌های تجدید پذیر هستند. توان خروجی متغیر به همراه عدم قطیعیت نتایجی‌ همچون افزایش خدمات جانبی مورد نیاز، افزایش نوسان در ولتاژ و فرکانس و اثرات منفی‌ در کیفیت توان و اقتصاد را به دنبال دارد. به منظور کاهش اثرات نامطلوب عدم قطعیت انرژی‌های تجدید پذیر، بهبود روش‌های پیش بینی‌ توان خروجی‌ این واحد‌ها غیر قابل اجتناب است. رایج ‌ترین نوع پیش بینی‌ به عنوان پیش بینی‌ تک مقداری شناخته می‌‌شود. در این نوع پیش بینی‌ برای هر متغیر، هر مکان و هر افق زمانی‌ به صورت جداگانه یک مقدار پیش بینی‌ می‌‌شود. پیش بینی‌ تک مقداری به سادگی‌ قابل فهم و تفسیر است. به همین دلیل این نوع پیش بینی‌ به صورت گسترده‌ای در صنعت و دانشگاه به کار گرفته شده است. اما این نوع پیش بینی‌ همواره با خطا همراه است و امکان به دست آوردن پیش بینی‌ با خطای صفر وجود ندارد. در صورتی‌ که خطای پیش بینی‌ نتایج نامطلوب قابل توجهی‌ به دنبال داشته باشد، نیاز به تخمین خطا و ارائه یک تصویر جامعی از عدم قطعیت ضروری است. این اطلاعات هم چنین باید در فرایند تصمیم گیری در بهره‌‌برداری و برنامه ریزی شبکه‌های قدرت مورد استفاده قرار گیرد. روش‌های پیش بینی‌ احتمالی‌ قادر به در اختیار گذاشتن اطلاعات جامعی از دقت پیش بینی‌، میزان عدم قطیعیت در پیش بینی‌ و رفتار تصادفی متغیر‌های تصادفی از جمله انرژی‌های تجدید پذیر هستند. اگر پیش بینی‌‌های احتمالی‌ به صورت درستی‌ مورد استفاده قرار بگیرند میتوانند به عنوان یک ابزار کارامد در مدیریت عدم قطعیت در نظر گرفته شوند. اما در صورتی‌ که مسالهٔ بهره‌برداری یا برنامه ریزی مورد نظر مانند unit-commitment و پخش بار اقتصادی دارای وابستگی‌های زمانی‌ و مکانی باشد، حتی پیش بینی‌ احتمالی‌ منجر به نتایج غیر بهینه می‌‌شود. دلیل این امر آن است که در پیش بینی‌‌های احتمالی‌ هم چنان هر مکان و افق زمانی‌ و هر متغیر به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی‌ است که توان خورشیدی و بادی به دلیل اینرسی سیستم‌های هواشناسی هردو دارای وابستگی‌های زمانی‌ و مکانی هستند. برای بهره برداری قابل اطمینان و اقتصادی شبکه‌های قدرت نیاز است که بهره بردار شبکه یا به طور کلی‌ تصمیم گیرنده در شبکه بداند چطور خطا در پیش بینی‌ در زمان به جلو می‌‌رود و میزان خطا در کل شبکه با در نظر گرفتن کورلیشین مکانی چگونه خواهد بود. به منظور فراهم کردن چنین اطلاعاتی نیاز به پیش بینی‌ مکانی‌زمانی‌ انرژی‌های تجدید پذیر با در نظر گرفتن الگوهای کورلیشین است. در رایج‌ترین نوع پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی، تابع‌های توزیع احتمالی‌ چند بعدی تولید می‌‌شود. سپس سناریو‌های پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی از آنها استخراج می‌‌شود. سناریو‌های پیش بینی‌ زمانی‌-مکانی سپس در مسائل بهره‌‌برداری تصادفی مثل unit-commitment مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

با حضور 

Faranak Golestaneh Postdoctoral Research Fellow Nanyang Technological University, Singapore

 

مدت و زمان بندی: چهارشنبه 6 دی 1396، از ساعت 10:00 الی 12:00

 

آدرس محل برگزاری:

شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس:شیراز شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز