رویداد به پایان رسیده است!
پیش رویداد رویداد استارتاپ آفرینی در 54 کمیآب در تاریخدوشنبه ۶ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پیش رویداد رویداد استارتاپ آفرینی در 54 کمیآب

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۷:۰۰
پیش رویداد رویداد استارتاپ آفرینی در 54 کمیآب
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اراک میدان شریعتی دانشگاه اراک سالن 8 شهریور