رویداد به پایان رسیده است!
چرایی آشنایی با دوره های مدیریت MBA ,DBA در تاریخ پنج‌شنبه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چرایی آشنایی با دوره های مدیریت MBA ,DBA

شروع:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
چرایی آشنایی با دوره های مدیریت MBA ,DBA
برگزارکننده‌ی رویداد