رویداد به پایان رسیده است!
چرا برای انتخاب شغل اسیر رشته تحصیلیمون میشیم؟! در تاریخ جمعه ۲۶ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چرا برای انتخاب شغل اسیر رشته تحصیلیمون میشیم؟!

شروع:
جمعه ۲۶ مهر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
جمعه ۲۶ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
چرا برای انتخاب شغل اسیر رشته تحصیلیمون میشیم؟!
برگزارکننده‌ی رویداد