رویداد به پایان رسیده است!
چرا شاهنامه می‌خوانیم در تاریخ دوشنبه ۲۷ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چرا شاهنامه می‌خوانیم

شروع:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۱۸:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ۲۰:۳۰
چرا شاهنامه می‌خوانیم
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: اصفهان چهارباغ بالا. چهارراه نظر. کوچه‌ی پورمعراج. شماره 16. پلاک 10. موسسه فرهنگی رویش‌مهر