رویداد به پایان رسیده است!
چهاردهمین باشگاه علم و فناوری روشنان در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چهاردهمین باشگاه علم و فناوری روشنان

شروع:
سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: ری
چهاردهمین باشگاه علم و فناوری روشنان
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:ری شهرری میدان سلمان فارسی جنب پمپ گاز ساختمان خدمات اجتماعی منطقه ۲۰