چهاردهمین باشگاه علم و فناوری روشنان

شروع:
سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: ری
چهاردهمین باشگاه علم و فناوری روشنان
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:ری شهرری میدان سلمان فارسی جنب پمپ گاز ساختمان خدمات اجتماعی منطقه ۲۰