چهارمین دوره عصرانه جوانی

شروع رویداد
چهارشنبه ۳ آبان ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳ آبان ۹۶ ۱۸:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادگردشگری / غیره
اضافه به تقویم
چهارمین دوره عصرانه جوانی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض . ساختمان اداری اتاق بازرگانی اصفهان . طبقه دوم . سالن اجتماعات