چهارمین کنفرانس بین المللی کارافرینی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ ۱۷:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
چهارمین کنفرانس بین المللی کارافرینی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۴۷۲۳ -۸۸۲۲۴۷۱۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
عنوانشروعپایان
پذیرش۷:۳۰۸:۳۰
افتتاحیه۸:۳۰۱۰:۰۰
پذیرایی۱۰:۰۰۱۰:۳۰
پنل اول۱۰:۳۰۱۲:۱۵
ناهار و نماز۱۲:۱۵۱۳:۳۰
پنل دوم۱۳:۳۰۱۵:۳۰
پذیرایی۱۵:۳۰۱۶:۰۰
پنل سوم۱۶:۰۰۱۷:۳۰
عنوانشروعپایان
پنل چهارم۸:۳۰۱۰:۰۰
پذیرایی۱۰:۰۰۱۰:۳۰
پنل پنجم۱۰:۳۰۱۲:۱۵
ناهار و نماز۱۲:۱۵۱۳:۳۰
پنجمین جشنواره رهبران کارآفرین۱۳:۳۰۱۷:۰۰

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:تهران دانشگاه تهران - تالار علامه امینی