رویداد به پایان رسیده است!
چگونه دانشجو معلم شویم در تاریخ دوشنبه ۱۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰

چگونه دانشجو معلم شویم

  • رایگان
  • اصفهان
  • کارآفرینی
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر-کوچه شماره ۱۶-خانه جوانان استان اصفهان