رویداد به پایان رسیده است!
چگونه دانشجو معلم شویم در تاریخ دوشنبه ۱۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰

چگونه دانشجو معلم شویم

  • رایگان
  • اصفهان
  • کارآفرینی
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر-کوچه شماره ۱۶-خانه جوانان استان اصفهان