رویداد به پایان رسیده است!
چگونه مدیریت دانش را به سایر فرآیندها گره بزنیم؟ در تاریخ دوشنبه ۱۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

چگونه مدیریت دانش را به سایر فرآیندها گره بزنیم؟

شروع:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
چگونه مدیریت دانش را به سایر فرآیندها گره بزنیم؟
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

معرفی دوره آموزشی


هنگامی که فرآیندهای سازمان به درستی با فرآیندهای مدیریت دانش مرتبط شود و با فرهنگ سازمان همسو و همراستا گردد، رشد استراتژیک سازمان را به همراه خواهد داشت. در دل نرم‌افزارهای سازمانی مختلف می‌توان از دانش موجود سیستم های مدیریت دانش بهره برد و همچنین به پالایش و انباشت دانشِ مفیدِ جدید نیز کمک کرد. فرآیند‌های مدیریت دانش از طریق تسهیل انتقال یا خلق دانش به فرآیندهای مختلف سازمان کمک می‌کنند.
داشتم ایده ها یا برنامه هایی برای یکی کردن مدیریت دانش با فرایندهای روزمره سازمان، شانس موفقیت مدیریت دانش و همچنین اثربخشی فرایندهای سازمان را به شکلی عجیب بالا می برد.
در همین راستا طی این وبینار شرکت کنندگان با رویکردهای ایجاد ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش از قبیل اکتساب دانش (KA)، بازنگری حین و پس از پروژه (AAR)، انجمن های خبرگی (COP)، دانشنامه نویسی و ... با فرآیندهای مختلف سازمان مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه و آموزش و HSE آشنا می شوند.

سرفصل های وبینار


لزوم ایجاد ارتباط مدیریت دانش با فرآیندهای سازمان
مدیریت دانش و منابع انسانی
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و آموزش
مدیریت دانش و مدیریت پروژه
مدیریت دانش و HSE
رویداد آنلاین است