چگونه مدیر شبکه بشویم ؟

شروع رویداد
جمعه ۱۹ آذر ۹۵ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۱۹ آذر ۹۵ ۱۸:۳۰
موضوع رویدادتکنولوژی / تجربه کاربری
اضافه به تقویم
چگونه مدیر شبکه بشویم ؟
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 قدم اول بسیار مهم است شما با برداشتن قدم صحیح در گام اول ؛ می توانید موفق ؛ شاد؛ ثروتمند باشید .

رویداد آنلاین است