رویداد به پایان رسیده است!
کارآفرینی به زبان خیلی ساده در تاریخ شنبه ۱۰ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰:۰۰

کارآفرینی به زبان خیلی ساده

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

موضوع این کارگاه


کسب وکار وکارآفرینی ، یک فعالیت ووظیفه ای چندوجهی است که کسب موفقیت درآن مستلزم برخورداری از مهارت ها وتوانمندی های عدیده ای است .

در این میان شاید بتوان گفت که کارآفرینان در هر مرحله ای از چرخه ی عمر کسب وکار خود نیازمند برخورداری از توانمندی ها وشایستگی هایی هستند که نداشتن هریک از آنها ویا عدم ترکیب نامناسب آنها در زمان ومکان مناسب،  بذر شکست وناکامی را از گذشته تا آینده برای آنها به ارمغان می آورد .

شاید بتوان گفت که زمین خوردن کسب وکارها وکارآفرینان در روزهای اول منحنی عمر( جنینی – تول- طفولیت و رشد ) ، آنچنان صدایی ( بخوانید نمودی ندارد) ، ولی زمین خوردن در دوره ی بلوغ وثبات واقعا بسیار دردناک ودهشتناک است .

به هرحال، گریزی از این زمین خوردن ها نیست وهر روزه در سراسرخاک پهناور کشور عزیزمان ایران ، شاهد به زمین خوردن وسقوط کسب وکارهایی هستیم که زمانی در صنف خود وزنه ای بودند وحرفی برای گفتن داشتند وبه سان غول ها، روئین تن وشکست ناپذیر می نمودند .

اما امروز ، در عین ناباوری واندوه ،  همین غول ها به زمین خوردند وبا کمال تاسف ، هم موجبات از بین رفتن سرمایه های فردی واجتماعی کشور شدندوهم رنج واندوه فراوانی را به افرادی تحمیل کردند که زمانی با هزاران امید وآرزو پای در رکاب آنها نهاده وهم قطار آنها در مسیر کارآفرینی شدند .

این کارگاه، داستان وسرگذشت سازمان ها وشرکت هایی است که سخنران در مدت 30 سال توفیق آشنایی ، همکاری ، همراهی ومشاوره ، همیاری ومشارکت آنها را داشته ودر این مدت نسبتا طولانی در نقش های مختلف ومتفاوت به عنوان یک دوست ، معلم ، مشاور ، شریک وکارآفرین ومحرم توفیق این را داشته ام که از نزدیک وبی واسطه شاهد اتفاقات تلخ وشیرین آنها در مسیر کسب وکار وکارآفرینی بوده ودر این رهگذر توشه ای رابه رسم ثبت خاطرات وآموخته های خود دراین کارگاه به شما عرضه می نماید .

 و اکنون در آستانه ی ورود به 31 سالگی فعالیت های رسمی خود در حرفه ی کارآفرینی ودر مرز 50 سالگی ، با اشتیاق تمام سعی دارم آنچه را که از خرمن پر بار مدرسه ی کارآفرینی سازمان های ایرانی فراگرفته ام بی واسطه ومستقیم  برای شما وخود بازگو نمایم تا شاید برای من وشما که خواننده این سطور هستیم ، روزنه ای قابل قبول وفهم را باز نموده تا از این طریق همه ی ما شایستگی های آنرا داشته لاشیم که با درایت وبصیرت کارآفرینانه ی خود در مسیر ساخت امپراتورهای کارآفرینی ایرانی ، نمونه های موفق وماندگار را به هم وطنان وهم نوعان خود در سراسر گیتی ارایه کنیم .

آنچه که در این کارگاه می آموزید حاصل آموخته ها و تلاش های شبانه روزی سخنران است که در این مسیر پر چالش ولی فریبا ، از معلمی ومشاوره در این مسیر پا نهاده ودر حال حاضر با مشق نمودن الفبای کارآفرینی وتلاش برای ساختن یک امپراتوری کارآفرینی ، تمام تلاش خود را به کار می برم تا یافته های خود را در این مسیر زیبا در اختیار شما هم وطنانی قراربدهم که مایلید در این مسیر پای نهاده ویا در مسیرکارآفرینی وارد شده اید ، بلکه از این طریق پیش از آنکه غول ( امپراتوری )کارآفرینی شما وغول های کارآفرینی ایران ، به زمین بخورند ، به موقع آفت ها وامراض موجود در این مسیر را شناسایی نموده وبا همت شما مردان وزنان لایق وشایسته ی کارآفرین ، غول های کارآفرینی ایرانی را در ردیف غول های کارآفرینی دنیا قرار بدهیم .

باشد که آیندگان به قضاوتی عادلانه واز روی بصیرت ، همه ی ما را افرادی بیابند دلسوز ، وطن پرست وخواهان رفاه وسعادت کشور وشنوا به مشکلات ومعضلات ومشتاق به حل ورفع آنها .

امید که کارآفرینی به سبک ایرانی ، خود نماد وتجلی گاه فرهنگ غنی وپر بار این مرز وبوم بوده ودر این مسیر به یکی از سمبل هایی تبدیل شود که یادآورنده ی شکوه وعظمت ملتی باشد که رفاه وسعادت بشریت را در گوشه گوشه ی آداب ورسوم خود پرورانده و درهر آنچه که صورت مادی به آن داده است این خواست ومیل ملی را متجلی ساخته است .

از این منظر ، کارآفرینی به سبک ایرانی یکی از موثرترین راه هاوروش هایی است که ما ایرانیان می توانیم ضمن نمایش قدرت وتوانایی خود در تعامل سازنده با جهانیان ، از طریق آن حقوق حقه ی مردم وآحادجامعه را در برخورداری از زندگی شرافتمندانه ی انسانی تامین نموده وپایه های قدرت نرم کشور را پی ریزی ومستحکم نماییم .

این کارگاه، با نمایش دلایل شکست غول های کارآفرینی ، در پی آن است تا دلیل بروز این شکست ها را به شما خواننده گرامی نشان داده ودراین مسیر تحلیلی مناسب از بعد فکری ، رویکردی وتوانمندی وشایستگی را به شما ارایه نماید .

امیداورم این کارگاه که حاصل یادداشت های 30 ساله سخنران در دنیای کسب وکار وکارآفرینی است منبعی الهام بخش برای شما کارآفرینانی باشد که سودای امپراتوری وغول شدن را در سر می پرورانید و سخنران با تمام اشتیاق وآرزو خواهان تحقق این رویای شما وبه وجود آمدن امپراتوری ها وغول های ایرانی درهمه ی عرصه های کارآفرینی هستم . وشاید در مسیر تحقق این چشم انداز ناب وملی ، کارگاه حاضر بتواند به عنوان یک ابزار کوچک ولی موثر با نشان دادن امراضی که ممکن است متوجه امپراتوری شما شود ، به شما کمک کند تا به موقع مانع فراگیر شدن این امراض واضمحلال امپراتوری کارآفرینی شما شود .این تنها انگیزه ای بوده که به خاطر آن دست به نگارش این کارگاهزدم وامیدوارم در این مسیر موفقیت نصیب من شده وتوفیق آنرا یافته باشم که به عنوان یک دوست ، همراه ، دلسوز وهمدم ومحرم بی واسطه از آفاتی بگویم که کسب وکار شما را در مسیر امپراتوری وغول شدن تهدید می کند. آفاتی که شاید همکاران ، خانواده ودوستان وحتی مشاوران شما به خاطر ارتباطات نسبی ، سببی وکاری وشغلی نتوانند آنها را با شما درمیان بگذارند واین خود موجب انحراف شما از دیدن ریشه های مریضی در کسب وکار تان شود .

برای ما همین بس که توانسته باشیم شما رابه این امراض وبیماری های ریشه ای حساس نموده وزاویه ای جدید در مقابل دیدگان شما بگشائیم . که اگر چنین شد ، سعادت قرین ما شده وبه هدف خود رسیده ایم .

امید که این کارگاه حاوی تکانه های استراتژیک در مدیریت وراهبری کسب وکارها وحضوری قوی وفعال شما در عرصه ی کارآفرینی در کشور عزیزمان ایران وسایر نقاط گیتی باشد.

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN  خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

 


فهرست موضوعی این کارگاه


1-      دامنه وگستره این کارگاه

2-      نگاهی به اصول ومبانی کارآفرینی

3-      تحلیلی استراتژیک وبنیادین ازکسب وکار وکارآفرینی در بین شرکت ها وسازمان های ایرانی

4-      آیا شما واقعا کارآفرین هستید ؟(ارزیابی توانمندی ها وشایستگی های مدیریت وکارآفرینی شما )

5-      دسته بندی سازمان ها وشرکت های ایرانی ونگاهی سریع به عوامل سقوط وشکست آنها

6-      برخی از مفاهیمی که هر کارآفرین باید با آن آشنا باشد ؟

7-      جوان ماندن سازمان مهم ترین دغدغه کارآفرینان

8-      کارآفرینی ، مفهومی فازی وریاضی  است یا مفهومی هنری

9-      کارآفرین در نقش یک امپراتور یا خادم

بخش اول : بافت فکری وجهان بینی کارآفرینان

    بخش دوم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های فردی کارآفرینان وسهم آنها در شکست ایشان )

    بخش سوم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های سازمانی – کارآفرینی وکسب وکاری کارآفرینان وسهم آنها در شکست ایشان )

بخش چهارم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نتیجه گرایی وپیامدگرایی در فرهنگ کارآفرینی )

بخش پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها

سخنران

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

6- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

7- موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

8- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

9- عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

برگزارکنندگان

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
حضور شما در دنیای کارآفرینی وعلاقمندی تان به راه اندازی کسب وکار وامپراتوری
آیا دراین کارگاه با روش راه اندازی کسب وکار آشنا می شوم ؟
این کارگاه با هدف توانمندسازی شما در زمینه راه اندازی کسب وکار وکارآفرینی اجراء می شود
آیا امکان استرداد وجه پس از ثبت نام وجود دارد ؟
خیر- لطفا در خرید خود دقت کنید

منبع آموزشی این دوره
برگزار‌کننده

آواتار

انتشارات امیران

انتشارات امیران ، ناشر برترملی در زمینه چاپ وتولید انواع محتوی مکتوب والکترونیکی در زمینه موضوعات کارآفرینی ، استارت آپ، مدیریت وبهره وری ، مدیریت وتفکر استراتژیک ، بازاریابی وفروش ، هلدینگ وآینده پژوهی ومجری جایزه مدیریت سال پروفسور میرسپاسی است . م

رویداد های برگزارشده۱۳
  • شروع: شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- جنب بازار صفویه- شماره 2665- ساختمان صورتی - طبقه دوم - واحد 17, تلفن 22059814, 22041812