رویداد به پایان رسیده است!
دومین وبینار کارآفرینی از طریق تفکراستراتژیک در اقیانوس آبی در تاریخ یکشنبه ۱۲ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۸:۰۰

دومین وبینار کارآفرینی از طریق تفکراستراتژیک در اقیانوس آبی

  • رایگان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آموزه های تفکر استراتژیک


تفکر استراتژیک ، به عنوان چارچوبی برای شناسایی وتحلیل فرصت های کارآفرینی وکسب وکار ، پایه ای بنیادین وقوی در درک وخلق فرصت های کارآفرینی برای کارآفرینان دارد .این نوع تفکر ، دارای آموزه هایی است که برپایه تجارب آقای دکتر حیدرامیران از فضای کسب وکار وکارآفرینی ایران،  می توان آنها را به شرح زیر معرفی نمود : 

نگاهی به آموزه های تفکر استراتژیک

1-   اصل علت ومعلول را باید در همه ی پدیده ها ونظامات هستی حاکم دانست

2-   اصل مهم بعدی اصل کشت ودرو است .همه نتایج پیامد عللی مشخص هستند

3-  جهان وهستی وهمه ی پدیده های مرتبط با آن یک سیستم به هم پیوسته است که کارکرد آن براساس اصول وقوانین ثابت ، مشخص وجهان شمول است

4-   یکی از معیارهای ارزیابی فرد، میزان ثروتی است که تولید کرده وبه جامعه می افزاید.

5-  مسایل ومشکلات عامل وعلت تولید فرصت هستند ونباید نفی شده ومذموم شناخته شوند.

6-  شک وتردید علمی ونه مغرضانه وتمام شمول باید حاکم بر بنیان های فکر انسان کارآفرین باشد .

7-  براساس اصل فوق ، می توان جهان وطبیعت وهمه ی اصول حاکم بر آنها را فهمید وشناخت .

8-  ملاک ومعیار درستی یک اندیشه وتفکر کارآفرینانه، نتایج وپیامدهای اندازه گیری شده  آن  از طریق ریاضی است.

9-  قواعد ومکانیزم های حاکم براین جهان ، آموختنی وقابل تعلیم است  و می توان آنها را فراگرفت.

10-         اعمال ورفتاراستراتژیست است که موجب برتری او در جامعه می شود نه رویکردها ودیدگاه های او

موفقیت  ، بیش از آنکه به مقدار هوش شان بستگی داشته باشد ، به رویکرد وبینش ووسعت فکر بستگی دارد

11-                      از تگاه استراتژیک ، علاقمندی به کسب موفقیت ، قابلیت مهم وقابل ستودنی است

12-                      میزان موفقیت استراتژیست ها ، با بزرگی طرزفکر آنان نسبت مستقیم دارد .

13-                      فرصت عمر کم است ، اما نه در حدی که دست کم گرفته شود .

14-         تفکر استراتژیک ، تاکید بسیار زیادی بر قدرت تشخیص وشناسایی فرصت ها با اتکاء به طرز فکر مثبت وفرصت طلبانه دارد

15-         تفکر استراتژیک به همه توصیه می کند سعی کنند  کارها را به بهترین نحوانجام داده وعاشق کار ومسئولیتی که به آنها واگذار شده باشند .

16-         تفکر استراتژیک، توسل به دیدگاهی که  مارادرچارچوب ارزش ها  سریع تر به خواسته هاو اهداف مان برساند مورد تاکید قرارداده است

17-          مشتری مداری ودر اولویت قراردادن دیگران ، وخدمت به مشتریان ومردم مورد تاکید واصرار تفکراستراتژیک است .

18-         تفکر استراتژیک ،  برارتقای توان مدیریت ورهبری مردم توسط استراتژیست ها و تاکید بردیدن خوبی های دیگران  وماهر شدن در آن را مورد تاکید قرارداده است

19-         در تفکراستراتژیک ،  شادی مقدم برموفقیت است .زیرا شادی کلید موفقیت است ، موفقیت کلید شادی نیست .

20-                       موفقیت با رعایت ضوابط خاص اش به دست می آید ، نه از طریق شانس ، بخت واقبال

 

 این وبینار ، در پی ارایه راهکارها ومبانی کاربردی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها وپتانسیل تفکر استراتژیک واصول اقیانوس آبی است .ما در این وبینار ، می خواهیم  ضمن آشنایی شما با اصول وساختارهای این مفاهیم اساسی ومهم ، زیمنه های کاربردآنها را برای شما تشریح نموده وشما در خصوص استفاده از آنها توانمند کنیم .


معرفی کتاب استراتژیست ها چگونه می اندیشند؟معرفی کتاب نبرد استراتژیست ها


آشنایی با سخنرانان

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره گروه کارآفرین

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

6- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

7- موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

8- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

کارآفرین وفرصت طلب باش .زیرا ایران ، بهشت فرصت هاست .

دکتر داودقربان وطن
دکتر داودقربان وطن
دکتری مدیریت وکارشناس ارشد موضوعات مالی وسرمایه گذاری

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

دکتری مدیریت صنعتی

کوچ ارشد هاب کارآفرینی ایران

ارزیاب جایزه استارت اپ های برترایران

متخصص راه اندازی وتوسعه کسب وکارهای استارت آپی مالی

کوچ کسب وکارهای مجازی واینترنتی

مولف کتاب نبرد استراتژیست ها و مولف برترملی

دکتر داودقربان وطن
دکتر داودقربان وطن
کوچ ارشد هاب کارآفرینی ایران

دکتری مدیریت صنعتی

کوچ ارشد هاب کارآفرینی ایران

ارزیاب جایزه استارت اپ های برترایران

متخصص راه اندازی وتوسعه کسب وکارهای استارت آپی مالی

کوچ کسب وکارهای مجازی واینترنتی

مولف کتاب نبرد استراتژیست ها و مولف برترملی

برگزارکنندگان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۷۱۷:۲۰
بیان تعاریف اولیه وپایه ای ۱۷:۲۰۱۷:۴۰
نگاهی به کاربردهای تفکراستراتژیک واصول آن۱۷:۴۰۱۸
آشنایی با مبانی اقیانوس آبی ۱۸۱۸:۳۰
ارایه نمونه هایی از کاربرداین موارد در کارآفرینی ایران ۱۸:۳۰۱۹:۳۰
پرسش وپاسخ ۱۹:۳۰۲۰

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
حضور در فضای کارآفرینی وکسب وکار
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
کاغذ یادداشت
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
آیا امکان دریافت مشاوره حضوری از سخنرانان را دارم ؟
بله- با خرید بلیت مشاوره ، می توانید حضوری از خدمات مشاوره سخنرانان استفاده نمایید .
آیا دراین وبینار ، با نمونه های واقعی در حوزه ی تفکر استراتژیک واقیانوس آبی آشنا می شوم؟
بله - هدف این وبینار همین موضوع است .

نمونه گواهینامه حضور در این وبینار


برای همه ی شرکت کنندگان دراین وبینار ، گواهینامه حضور به صورت نمونه ی زیر صادر می شود .

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۳۳
رویداد های فعال۶۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر