رویداد به پایان رسیده است!
کارآفرینی به سبک کیان در تاریخ یکشنبه ۱۳ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارآفرینی به سبک کیان

شروع:
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
کارآفرینی به سبک کیان
برگزارکننده‌ی رویداد