رویداد به پایان رسیده است!
کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering( در تاریخ یکشنبه ۱۶ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۰:۳۰

کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering(

  • رایگان
  • تهران
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس

تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه هشتم کتابخانه مرکزی

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

رویداد های برگزارشده۱۸
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۵۰ نفر