رویداد به پایان رسیده است!
کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering( در تاریخیکشنبه ۱۶ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering(

شروع:
یک‌شنبه ۱۶ دی ۹۷ ۱۰:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۶ دی ۹۷ ۱۲:۳۰
مکان: تهران
کاربرد تکامل جهت‌دار در مهندسی پروتئین و پپتید )Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering(
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه هشتم کتابخانه مرکزی