رویداد به پایان رسیده است!
کاربرد MSP در برنامه ریزی و کنترل پروژه در تاریخ چهارشنبه ۲۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاربرد MSP در برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع:
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ ۱۷:۰۰
کاربرد MSP در برنامه ریزی و کنترل پروژه
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران