کارگاه آشنایی با اردوی استارتاپ قزوین (Boot Camp)

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویدادقزوین
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
کارگاه آشنایی با اردوی استارتاپ قزوین (Boot Camp)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۸-۳۳۶۸۱۶۰۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قزوین بلوار نخبگان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین