رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آشنایی با اردوی استارتاپ قزوین (Boot Camp) در تاریخچهارشنبه ۱۳ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آشنایی با اردوی استارتاپ قزوین (Boot Camp)

شروع:
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۲:۰۰
کارگاه آشنایی با اردوی استارتاپ قزوین (Boot Camp)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قزوین بلوار نخبگان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین