کارگاه آشنایی با بلاک چین

شروع رویداد
چهارشنبه ۵ دی ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۵ دی ۹۷ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه آشنایی با بلاک چین
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی۳ داخلی ۱۷۹
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی سالن 5 غرفه پارک علم و نفاوری دانشگاه تهران