کارگاه آشنایی با روانشناسی سوگواری و مواجهه صحیح با آن

شروع رویداد
دوشنبه ۲۵ مرداد ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۵ مرداد ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویداداصفهان
اضافه به تقویم
 کارگاه آشنایی با روانشناسی سوگواری و مواجهه صحیح با آن
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۶۰۴۳۳۹۳۹
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مرگ عزیزان یکی از مهم ترین رویدادها در زندگی است که خواه ناخواه برای همه ما پیش آمده یا خواهد آمد و باعث بحران عاطفی شدید می شود. مرحله «بهبود» آرام و تدریجی است، زیرا پذیرش واقعیت مشکل است و فرد دچار سردرگمی می شود. پذیرش مرگ به معنی بازگشت فرد به شادی نیست بلکه فرد به مرحله سازگاری و رویارویی با واقعیت می رسد.

https://telegram.me/Esfahanparsehclinic

آدرس:اصفهان خیابان آمادگاه - ساختمان پارسه - کلینیک پارسه (مرکز جامع پزشکی اعصاب و روان و مشاور اصفهان)