رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آشنایی با کارافرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخدوشنبه ۲۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آشنایی با کارافرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

شروع:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ۱۶:۰۰
کارگاه آشنایی با کارافرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


سخنرانان

یاور امیدی

یاور امیدی

دانشجوی دکتری کارافرینی دانشگاه تهران

برگزارکنندگان

عاطفه نیرآبادی

عاطفه نیرآبادی

فارغ التحصیل ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

عاطفه علیمحمدی

عاطفه علیمحمدی

برگزار کننده

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۴:۰۰۱۴:۰۵
کارگاه۱۴:۰۶۱۵:۳۰
پرسش و پاسخ۱۵:۳۱۱۶:۰۰

آدرس:تهران امیرآباد شمالی - خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) - دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر