رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آشنایی برنامه نویسان با فرصتهای شغلی در ایران و خارج از کشور در تاریخشنبه ۴ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آشنایی برنامه نویسان با فرصتهای شغلی در ایران و خارج از کشور

شروع:
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان:
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
کارگاه آشنایی برنامه نویسان با فرصتهای شغلی در ایران و خارج از کشور
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تبریز 35 کیلومتری جاده تبریز آذرشهر - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (دانشکده علوم پایه) سالن سمینار