رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آشنایی برنامه نویسان با فرصتهای شغلی در ایران و خارج از کشور در تاریخ شنبه ۴ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۲:۰۰

کارگاه آشنایی برنامه نویسان با فرصتهای شغلی در ایران و خارج از کشور

  • رایگان
  • تبریز
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۲:۰۰
  • پایان: شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۵:۰۰

آدرس: تبریز 35 کیلومتری جاده تبریز آذرشهر - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (دانشکده علوم پایه) سالن سمینار