کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی قرارداهای مشارکت در ساخت

شروع رویداد
جمعه ۱۴ آبان ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱۴ آبان ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی قرارداهای مشارکت در ساخت
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران جردن - گلفام - پلاک 56