رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی بین المللی اصول و روش های تکثیر و پرورش خیار دریایی در تاریخ دوشنبه ۲۰ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی بین المللی اصول و روش های تکثیر و پرورش خیار دریایی

شروع:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۱۶:۳۰
کارگاه آموزشی بین المللی اصول و روش های تکثیر و پرورش خیار دریایی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

Dr. Beni Giraspy

Dr. Beni Giraspy

برگزارکنندگان

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

اداره کل شیلات استان هرمزگان

اداره کل شیلات استان هرمزگان

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

سرفصل دوره: 1- تحلیل بازار جهانی و تجارت خیار دریایی 2- مدیریت صید خیار دریایی با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی 3- طراحی، تولید و مدیریت کارگاه تکثیر و مزارع پرورش خیار دریایی 4- تجزیه و تحلیل و راهبردها

آدرس:بندرعباس بلوار خواجه‌عطا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان