کارگاه آموزشی بین المللی اصول و روش های نوین مدیریت مزارع میگو- گرگان

شروع رویداد
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۴ اسفند ۹۷ ۱۶:۳۰
مکان رویدادگرگان
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی بین المللی اصول و روش های نوین مدیریت مزارع میگو- گرگان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۹۵۴۹۸۶۴۶
گزارش
تهیه بلیت برای این رویداد از روز شنبه ۱۵ دی ساعت ۰۰:۰۰ تا روز دوشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

سخنرانان

Dr. Christian Armijos

Dr. Christian Armijos

پرورش دهنده و متخصص برجسته از کشور اکوادور

توضیحات

آدرس:گرگان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی