کارگاه آموزشی بین المللی اصول و مبانی پرورش آبزیان در قفس

شروع:
دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹ ۰۸:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹ ۱۶:۳۰
کارگاه آموزشی بین المللی اصول و مبانی پرورش آبزیان در قفس
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

Marko Domijan
Marko Domijan
مدیر فنی شرکت Cromaris کرواسی

برگزارکنندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

توضیحات


آدرس: بندرعباس بلوار خواجه‌عطا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان