کارگاه آموزشی بین المللی اصول و مبانی پرورش آبزیان در قفس

شروع:
دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ ۱۶:۳۰
کارگاه آموزشی بین المللی اصول و مبانی پرورش آبزیان در قفس
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

Marko Domijan

Marko Domijan

مدیر فنی شرکت Cromaris کرواسی

برگزارکنندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

توضیحات

آدرس:بندرعباس بلوار خواجه‌عطا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان