کارگاه آموزشی بین المللی بهداشت و بیماری های آبزیان

شروع رویداد
شنبه ۸ دی ۹۷ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۸ دی ۹۷ ۱۶:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادعلوم پایه / آموزش
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی بین المللی بهداشت و بیماری های آبزیان
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۹۵۴۹۸۶۴۶
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

سخنرانان

Gregory Aldo Lewbart

Gregory Aldo Lewbart

پروفسور

برگزارکنندگان

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سازمان نظام دامپزشکی کشور

سازمان نظام دامپزشکی کشور

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۰۸:۳۰۱۶:۳۰

آدرس:تهران تهران، خ آزادی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران