رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی تئوری انتخاب در تاریخشنبه ۳۱ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی تئوری انتخاب

شروع:
شنبه ۱۷ تیر ۹۶ ۰۸:۳۰
پایان:
شنبه ۳۱ تیر ۹۶ ۱۳:۰۰
کارگاه آموزشی تئوری انتخاب
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

سال‌ها بود روان‌شناسان، ریشه رفتار انسان‌ها را در محیط آنها جستجو میکردند:

آن کارمند من را عصبانی کرد و من فریاد زدم!

همسرم، از من حمایت کرد و من انگیزه بیشتر پیدا کردم.

شرایط اقتصادی نامساعد است و من امید برای فعالیت اقتصادی ندارم.

و …

همه جملات بالا در یک ویژگی مشترک هستند: اتفاقی در دنیای بیرون رخ داده و روح و ذهن و جسم ما را تحت تأثیر خود قرار داده است.

همین دیدگاه بود که روان‌شناسان را به سمت مکانیزم‌های «تشویق و تنبیه» هدایت کرد. شرطی کردن رفتارها (تشویق رفتار درست و تنبیه رفتار نادرست) در همین نگرش ریشه دارد.

به این بخش از دانش روانشناسی که اثر عوامل بیرونی بر روی رفتار انسان‌ها را بررسی می‌کند روان‌شناسی برون نگر (External Psychology) گفته می‌شود.

حوزه دیگری از روان‌شناسی وجود دارد که شاید بتوان گفت ویلیام گلاسر با کتاب خود درباره «نظریه انتخاب» یا Choice Theory پایه گذار آن است.

در این نگرش جدید، منشاء رفتارها و احساسات و انگیزه‌های انسان‌ها رویدادهای درونی در نظر گرفته می‌شود.

ویلیام گلاسر در نظریه خود نیازهای اصلی انسان‌ها را به ۵ گروه تقسیم می‌کند:

– تلاش برای زنده ماندن

– دوست داشتن، رابطه با دیگران و حس تعلق

– قدرت

– آزادی و اختیار

– لذت و خوشی

بر خلاف مازلو که معتقد بود نیازها «سلسله مراتب» دارند و تا یکی از آن‌ها اشباع نشود، نیاز دیگر در وجود ما سر بر نمی‌دارد، گلاسر معتقد است که اولویت نیازها برای هر کسی متفاوت است. هستند کسانی که برای عشق خود، از جان می‌گذرند (اولویت نیاز ارتباطی به نیاز زنده ماندن) و هستند کسانی که برای به دست آوردن قدرت، نزدیکان خویش را به قتل می‌رسانند (اولویت داشتن نیاز به قدرت در مقایسه با نیازهای ارتباطی). این نیازها و اولویت‌های آنان، ریشه انتخاب‌های مهم زندگی ما را تشکیل می‌دهند.

در این کارگاه، تئوری انتخاب از منظر سیستم آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آدرس:تهران خیابان شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان وزیری‌پور، نبش کوچه شمشاد.