رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی تفـــکر دیـــزاین طراحی و نوآوری در کسب و کار در تاریخ دوشنبه ۲۵ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۸ آذر

کارگاه آموزشی تفـــکر دیـــزاین طراحی و نوآوری در کسب و کار

  • ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  • تبریز
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مطالب جلسه 18 آذر


آشنای با تفکر دیزان - بررسی سرفصلهای کار گاه 25 آذر 1398

معرفی و عضوگیری انجمن طراحی تعامل تبریز – دفتر منطقه ای بنیاد بین المللی طراحی تعامل در شمالغرب ایران

تبریز سومین شهر در ایران بعد از تهران و مشهد و 413 امین شهر در دنیاست که به صورت رسمی نمایندگی بنیاد بین المللی طراحی تعامل را به مدیریت آرش مدرسی کسب نموده است.

بنیاد بین المللی طراحی تعامل بیش از 15 سال پیش توسط اساتید برجسته طراحی، روان شناسی، جامعه شناسی و کسب و کار و با همکاری متخصصان با تجربه این حوزه از صنایع مختلف در کشور دانمارک تاسیس شد و هدف آن تربیت طراحان محصول و خدمات به شیوه ای نوآورانه و بر مبنای اصول تفکر دیزاین بود تا بتوانند محصولات و فرآیندهایی ارائه دهند که در عین زیبایی، سهولت کاربری و صرفه اقتصادی، پاسخگوی نیازهای واقعی کاربران همراه با رضایت درونی و حس خوشایند همدلی با آنان باشد و از این طریق مزیت رقابتی پایدار و منحصربفردی نیز برای صاحبان کسب و کارها ایجاد کنند.

اعضای این بنیاد می­توانند در رشته های زیر علاوه بر اصول علمی و مبانی تئوری، مهارت­های عملی مورد نیاز جهت ورود به بازار کار حرفه­ای را با تدریس اساتید و متخصصان بنام و صاحب نظر فرابگیرند. در پایان هر تک درس و نیز با تکمیل دورس هر رشته تخصصی، مدرک بین المللی از دفتر مرکزی بنیاد طراحی تعامل در کشور دانمارک به زبان انگلیسی ارائه می­شود که مورد تائید و پذیرش دانشگاه­ها، موسسات آموزشی و همچنین شرکتها و موسسات فنی و تجاری معتبر از جمله IBM , Adobe , MIT ,.. در سراسر دنیاست.

پرطرفدارترین رشته­های تخصصی بنیاد طراحی تعامل:

-          طراحی تعامل انسان و کامپیوتر

-          طراحی تجربه کاربری

-          طراحی واسط کاربری

-          طراحی گرافیک

-          طراحی کاربردپذیری

-          روان شناسی طراحی

-          و..


مقدمه


از دوران مدرسه به ما یاد دادهاند که وقتی میخواهیم مسئلهای را حل کنیم، به این صورت عمل کنیم: ابتدا متغیرهای معلوم و مجهول را
تعیین کنیم و سپس بر اساس اطلاعات موجود، مقدار متغیرهای مجهول را مشخص نماییم. این شیوهی حل مسئله که گاهی آن را روش
مهندسی نیز مینامند، برای حل مسائلی همچون طراحی یک پل، مدار الکترونیکی، قطعهی خودرو و … کارآمد و مناسب است؛ اما در
زندگی مسائل بسیار وجود دارند که به این صورت حلشدنی نیستند. در واقع عمدهی مسائلی که در زندگی روزمره با آنها دستوپنجه نرم
میکنیم دچار یکی از وضعیتهای زیر هستند:
• تعداد متغیرهای مجهول به مراتب بیشتر از متغیرهای معلوم است.
• هیچ نوع اطلاعاتی برای اینکه بتوانیم مقدار یا روند برخی از متغیرها را حدس بزنیم در دست نیست.
• اساساً صورت مسئله مشخص نیست یا مساله شبیه مسائل مشابه قبلی نیست.
برای همهی ما زمانهایی در زندگی پیش آمده است که چنین شرایطی را تجربه کردهایم. میخواهیم پروژهی کلاسیمان را انجام بدهیم؛
اما نمی دانیم از کجا شروع کنیم. ایدهای داریم و میخواهیم برای خودمان کسبوکاری راه بیندازیم؛ اما نمیدانیم اولین قدم چیست.
میخواهیم ابزار، لباس، نرم افزار یا وب سایت جدیدی طراحی کنیم که در عین کارایی بالا، شبیه بقیه نباشد. در این موقعیتها بسیار
محتمل است که خود را درگیر گزینه های متعدد بیابیم و نتوانیم به راحتی گزینه بهتر را تشخیص دهیم یا انتخاب کنیم. و یا نتوانیم حتی
یک راه حل یا گزینه مناسب پیدا کنیم و دچار بی تصمیمی، تردید و نهایتا بلاتکلیفی شویم. وقتی هم که دست به عمل میزنیم یا خیلی
دیر شده است یا دست به اقدامی میزنیم که باعث سرخوردگی و ناراحتیمان میشود. از خودمان میپرسیم یعنی برای حل اینجور مسائل
هیچ شیوهی مؤثری وجود ندارد؟


تفکر دیزاین وارد میشود!


بیایید به دوران کودکیمان برگردیم؛ یعنی زمانی که خیلی کوچک بودیم و همه چیز را امتحان میکردیم. آن زمان هیچ کاری بهنظرمان
ابلهانه یا خجالتآور نمیرسید، حتی وقتی بزرگترها دعوایمان میکردند. بله ما از اشتباه کردن نمیترسیدیم، چون این بخشی از فرآیند
یادگیری بود. آن موقعها با وجود این که کودکی بیش نبودیم، اولویت را به عمل کردن میدادیم. این همان چیزی است که در تفکر دیزاین
به آن سوگیری نسبت به عمل میگویند و در مرکز فلسفهی تفکر دیزاین قرار دارد.
تفکر دیزاین شیوهای است که طراحان از آن برای حل مسائل پیچیده و برآورده کردن نیازهای انسانی و کسبوکارها متناسب با مقتضیات
اقتصادی و فنی استفاده میکنند. استفاده از تفکر دیزاین منجر به تولید انبوهی از محصولات و خدمات ارزشمند و خلاقانه شده است. تفکر
طراحی هم دارای فلسفه )مدل ذهنی( است و هم دارای ابزار )روش(. در ادامه تعریف رسمی و پنج گام اصلی پیادهسازی تفکر طراحی را
شرح دادهایم.


تفکر طراحی چیست؟


تفکر طراحی یک متدولوژی حل مساله است که رویکردی شناخت - محور برای حل مشکلات ارائه میدهد. این روش برای پیگیری
مشکلات پیچیده و تا حدی مبهم و نو که به خوبی و به صورت شفاف قابل تعریف نیستند و از طرفی ماهیت انسانی دارند، مفید است که با
شناخت نیازهای واقعی، تغییر چارچوب مشکل، خلق ایدههای متنوع و اتخاذ رویکرد مشارکتی در نمونهسازی و آزمایش کردن، انجام
میشود.
روش تفکر طراحانه میتواند در سیستمها، رویهها، پروتکلها و تجربیات مصرف کننده در تمام صنایع و بویژه صنایع مبتنی بر فناوریهای
نو بهکار رود


هدف تفکر دیزاین


مسلط شدن به مهارت تفکر دیزاین ، ابزاری قدرتمند در مواجهه با مسائلی است که نمونه قبلی نداشته و یا به دلیل تغییر شرایط، چارچوب
مساله به شکلی پویا در حال تغییر و دگردیسی بوده است. به همین سبب نه تنها در حوزه کسب و کار و تجارت بلکه برای ارتقای مهارت
های فردی یک شیوه کاربردی و اثربخش است.

 

آرش مدرسی 

استاد

  آقای دکتر آرش مدرسی
آقای دکتر آرش مدرسی
دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، هوشمندسازی کسب و کار BMI - دانشگاه پنسیلوانیا

آدرس: تبریز ولیعصر، فلکه تختی، ابتدای تختی غربی نبش کوی کامبیز،مجتمع فنی تهران،دیباگـــــــــران