کارگاه آموزشی حقوقی رایگان آشنایی با چک و تبعات زیان بار آن

شروع رویداد
شنبه ۲۸ مرداد ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۸ مرداد ۹۶ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی حقوقی رایگان آشنایی با چک و تبعات زیان بار آن
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران ، پیروزی تلفن تماس:33780678 33786486