رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی در تاریخسه‌شنبه ۱۷ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی

شروع:
سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تبریز تبریز / خیابان آزادی / خیابان گلگشت / ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی