ورکشاپ رایگان آموزشی فیگور و آناتومی در طراحی لباس

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
ورکشاپ رایگان آموزشی فیگور و آناتومی در طراحی لباس
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۷۷۴۱۹۱۹۸
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

ورکشاپ رایگان فیگور و آناتومی در طراحی لباس

 

سخنرانان

استاد ولی الهی

استاد ولی الهی

برگزارکنندگان

مجتمع فنی تهران ، نمایندگی پیروزی

مجتمع فنی تهران ، نمایندگی پیروزی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ورکشاپ آناتومی و فیگور در طراحی لباس۱۶:۰۰۱۹:۰۰

آدرس:تهران تهران، خیابان پیروزی، روبروی متروی نیروهوایی ، مجتـمع فنی تهـران ، نمایندگی پیـروزی