رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی رهبری در هزاره سوم در تاریخجمعه ۲۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی رهبری در هزاره سوم

شروع:
جمعه ۲۴ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۴ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه آموزشی رهبری در هزاره سوم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد