کارگاه آموزشی «طراحی،آزمون و وارسی مدل‌مبنای نرم‌افزار»

شروع:
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه آموزشی «طراحی،آزمون و وارسی مدل‌مبنای نرم‌افزار»
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی - آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده