کارگاه آموزشی فن بیان،صداسازی،سخنرانی

شروع:
یک‌شنبه ۱۷ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۷ بهمن ۹۸ ۱۹:۳۰
کارگاه آموزشی فن بیان،صداسازی،سخنرانی
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز شنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰ تا روز شنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:نیشابور نیشابور ،بلوار جانبازان،جانبازان 1، مرکز اموزش های آزاد دانشگاه پیام نور