رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی مدیریت ترس از سخنرانی در تاریخپنج‌شنبه ۱۰ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی مدیریت ترس از سخنرانی

شروع:
پنج‌شنبه ۱۰ آبان ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۰ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان: ارومیه
موضوع:مدیریت / غیره
کارگاه آموزشی مدیریت ترس از سخنرانی
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:ارومیه ارومیه / بلوار والفجر یک / خیابان فرهنگ / نبش کوی اول/ موسسه آموزشی ایده آل رسالت زندگی