کارگاه آموزشی مهمان نوازی ایرانی الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در صنعت گردشگری

شروع رویداد
شنبه ۲۶ اسفند ۹۶ ۱۶:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۲۶ اسفند ۹۶ ۱۹:۳۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادگردشگری / آموزش
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی مهمان نوازی ایرانی الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در صنعت گردشگری
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 کارگاه آموزشی مهمان نوازی ایرانی در روز شنبه ویژه علاقه مندان گردشگری برگزار میگردد - در پایان برای شرکت کنندگان گواهی آموزشی صادر میگردد

سخنرانان

مقصودی

مقصودی

دکتر

آدرس:اصفهان چهارراه تختی