رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی ورود به بورس در تاریخ دوشنبه ۲۹ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزشی ورود به بورس

شروع:
دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: شهرکرد
موضوع:مالی / بورس
کارگاه آموزشی ورود به بورس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

برگزارکنندگان

انجمن کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

انجمن کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه

معاونت فرهنگی دانشگاه دولتی شهرکرد

معاونت فرهنگی دانشگاه دولتی شهرکرد

آدرس:شهرکرد بلوار رهبر دانشگاه دولتی شهرکرد سالن چمران دانشکده علوم پایه