رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزشی کارآفرینی در تاریخ شنبه ۴ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۴ خرداد

کارگاه آموزشی کارآفرینی

  • رایگان
  • رشت
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: رشت رشت، مسکن مهر،میدان ولایت، ذولفقار جنوبی،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد رشت