رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزش اکسل در تاریخدوشنبه ۱۳ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزش اکسل

شروع:
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
مکان: مشهد
کارگاه آموزش اکسل
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم اداری و اقتصادی- کارگاه آموزش رایانه