کارگاه آموزش طراحی پرایمر برای Real time PCR

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۲۰ آبان ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۰ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادعلوم پایه / زیست
اضافه به تقویم
کارگاه آموزش طراحی پرایمر برای Real time PCR
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی

موقعیت جغرافیایی رویداد