رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزش موازی سازی CPU و GPU در تاریخ چهارشنبه ۵ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزش موازی سازی CPU و GPU

شروع:
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۷:۰۰
کارگاه آموزش موازی سازی CPU و GPU
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، ساختمان علوم پایه، سایت علوم کامپیوتر