رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آنلاین آموزش کتابخوانی برای کودکان در تاریخ شنبه ۴ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آنلاین آموزش کتابخوانی برای کودکان

شروع:
شنبه ۴ خرداد ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۴ خرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
کارگاه آنلاین آموزش کتابخوانی برای کودکان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.