رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه ارائه موثر در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه ارائه موثر

شروع:
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
کارگاه ارائه موثر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف