رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه از سادگی زندگی تا بالندگی در تاریخ شنبه ۳۱ فروردین به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه از سادگی زندگی تا بالندگی

شروع:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۷:۳۰
کارگاه از سادگی زندگی تا بالندگی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آدرس: پردیس پارک فن آوری پردیس، ساختمان مرکز رشد فن آوری نخبگان، طبقه ی سوم، کافه الیت