کارگاه اصول تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی

شروع:
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۳ خرداد ۹۸ ۱۲:۰۰
کارگاه اصول تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:زنجان سالن امفی تائتر دانشکده بهداشت و پبراپزشکی زنجان