کارگاه ایده پردازی در طراحی لباس

شروع:
یک‌شنبه ۳ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۳ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
کارگاه ایده پردازی در طراحی لباس
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده هنر، معماری وشهرسازی