رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه بازاریابی و توسعه کسب و کار از حرف تا عمل در تاریخ دوشنبه ۵ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه بازاریابی و توسعه کسب و کار از حرف تا عمل

  • رایگان
  • نجف آباد
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۲:۳۰

آدرس: نجف آباد اصفهان - نجف آباد -دانشگاه آزاد نجف اباد - ساختمان اندیشه- سالن میردامادی